Vänligen klicka på respektive logga för mer specificerad information om projekt

eonProjektledning och konstruktion för omläggning av fjärrvärmesystem

 • Abel Beckers gata fjärrvärme DN500 200m
 • Enebygatan Fjärrvärme DN500 100m
 • Linköpingsvägen fjärrvärme DN300 140m
 • Koppargatan fjärrvärme DN300/DN200 300m
 • Reparation kammare Söderleden

Samtliga avser projektledning, beslutsunderlag, lönsamhetsbedömning med känslighetsanalys, konstruktion, remisshantering, beställningsskrivelse, ekonomisk och teknisk uppföljning.

 • Nätsimulering av Norrköpings fjärrvärmenät. Utredning och rapport.
 • Beställarstöd förstudie ångledning 4.5km. Riskanalys, processutformning, förprojektering, förfrågningsunderlag ABT.
 • Konstruktion av transitledning Norrköping-Söderköping med förstärkningsledning 11+2km DN250.
 • Konstruktion och förfrågningsunderlag för pumpstation DN250. Ce-dokumentation.
 • Inventering av tryckklassning pannanläggningar inför ihopkoppling av fjärrvärmenät. Tryckhållning, avsäkring, varmhållning, driftinstruktion avsäkring.
 • Konstruktion av 50-tal omläggningar för fjärrvärme vid reinvesteringsprojekt.
 • Märkning av fjärrvärmenät
 • PL fjärrstyrning av hydrauldon
 • PL styrsystemsbyte pumpstation Åby
 • Utredning reservstryckhållning m.m.
 • PL omläggning Tenngatan DN150-DN300 ca 300m.
 • PL åtgärder FV-nät totalstopp 2019
 • PL anslutning DN600 Ingelsta HVC

Referenser

 • fortifikationsverket
 • norrevo
 • norrkoping-vatten-avfall
 • norrkoping
 • rusta
 • soderkoping
 • trafikverket
 • upplands-bro

Energitjänster   |   Carl-Johan Bondesson   |   070-337 14 16
Infrastrukturtjänster   |   Carl Gistrand   |   0720-16 66 86
kontakta@projkon.se

innkedin logo

Copyright © 2017 Projkon Energiprojekt AB. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.