Vänligen klicka på respektive logga för mer specificerad information om projekt

 • finspangsProjektledning fjärrvärmeackumulator 6000m3 till värmeverk. Processmässig utredning, dimensionering, upphandling av fjärrvärmeackumulator. Förfrågningsunderlag mark/anslutningar samt ackumulator med servicebyggnad.
 • Projektledning, konstruktion och upphandling av värmeväxlarstation 2.6MW.
 • Konstruktion och koordinering av ombyggnad rörsystem värmeverk. CE-märkning.
 • Upphandlingsstöd LOU/LUF för ramavtal samt arbeten vid revissionstopp. Utveckling av projektmodell med mallar.
 • Spillvärmeledning SSAB 2km DN200. Förstudie, upphandling AB04/LUF, assisterande projektledning, koordinering av saneringsärende på industrimark, entreprenadbesiktning.
 • PL Styrsystemsbyte Axsäter reningsverk
 • Utredning framtida nätkostnader 
 • Projektledare styrsystemsbyte Axsäters ARV, Grytgöls ARV, Hävla ARV. (ta bort tidigare punkt om PL Styrsystemsbyte Axsäter reningsverk)
 • Utredning nätkostnader fjärrvärme vid avveckling av pannor
 • Framtagande av sektioneringsplan fjärrvärmenät.
 • Projekt- och byggledning intagsledning råvatten Ø630.
 • Projektledare flytt av avvattnare reningsverk
 • Projektledare renovering av spillvattenpumpstationer Lugnet, Grytgöl m.fl

Referenser

 • fortifikationsverket
 • norrevo
 • norrkoping-vatten-avfall
 • norrkoping
 • rusta
 • soderkoping
 • trafikverket
 • upplands-bro

Energitjänster   |   Carl-Johan Bondesson   |   070-337 14 16
Infrastrukturtjänster   |   Carl Gistrand   |   0720-16 66 86
kontakta@projkon.se

innkedin logo

Copyright © 2017 Projkon Energiprojekt AB. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.