Energiprojekt

Projkons tjänsteutbud för energiprojekt har främst sin utgångspunkt i fjärrvärmeprocesser avseende både distribution och närliggande processystem. Med distribution avses exempelvis rörsystem för fjärrvärme, ånga/kondensat, fjärrkyla, tryckluft m.m. både i mark och på rörbrygga. Övriga fjärrvärmesystem kan vara pumpstationer, värmeväxlarstationer, fjärrvärmeackumulatorer, tryckhållning, vattenrening m.m.


 • Projektledning / projektstyrning


  p 02

  • Projektdirektiv
  • Ekonomisk och teknisk uppföljning
  • Tidsplanering
  • Projektrapporter
  • Projektmöten
  • Entreprenadbesiktning
 • Utredning och förstudie


  p 03

  • Förstudie/förprojekt
  • Teknisk utredning
  • Beslutsunderlag
  • Investeringskalkyl
  • Lönsamhetsbedömning
  • Känslighetsanalys
 • Upphandling


  p 04

  • Förfrågningsunderlag AB, ABT m.fl.
  • Anbudsutvärdering/förhandling
  • Avtalsutformning/kontraktsförslag
  • Beställningsskrivelser/ramavtalsavrop
 • Konstruktion


  p 01

  • Process
   • Processutformning
   • Armatur- och komponentlistor
   • Riskanalys  
   • Dimensionering
   • Funktionsbeskrivning
  • Nätsimulering
  • Rörkonstruktion markförlagda rörsystem (fjärrvärme, kyla, ånga/kondensat, tryckluft m.m.)
  • Rörkonstruktion anläggningssystem (pumpstationer, värmeväxlarstationer, värmecentraler m.m.)
  • Mekanisk konstruktion av anläggningsdelar (rörbryggor, sekundärsmiden, brunnar m.m.)
 • Myndigheter och tillstånd


  • CE-märkning
  • Bygglovsärenden
  • Ledningsrätt
  • Remisshantering och koordinering
  • Tillstånd trafikverket
  • Ärenden kontaminerad mark

Referenser

 • fortifikationsverket
 • norrevo
 • norrkoping-vatten-avfall
 • norrkoping
 • rusta
 • soderkoping
 • trafikverket
 • upplands-bro

Energitjänster   |   Carl-Johan Bondesson   |   070-337 14 16
Infrastrukturtjänster   |   Carl Gistrand   |   0720-16 66 86
kontakta@projkon.se

innkedin logo

Copyright © 2017 Projkon Energiprojekt AB. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.