Infrastrukturprojekt

Projkon Infrastrukturprojekt leder projektet som projektledare i samtliga faser av byggprocessen och har som målsättning att överlämna en anläggning som motsvarar beställarens krav och önskemål. 

När du anlitar oss som byggledare/byggplatsuppföljare får ni en representant som tar tillvara på era intressen och kontakter med projektörer, entreprenörer, myndigheter och allmänheten. Vi genomför byggskedet med stor focus och engagemang för att kunden ska uppnå sina mål.

Projkon tillhandahåller även tjänster inom entreprenadbesiktning där vi är utbildade och har god erfarenhet av att utföra besiktningar inom infrastruktur samt parkmiljö.


 • Projektledning / projektstyrning


  p 02

  • Projektdirektiv
  • Ekonomisk och teknisk uppföljning
  • Tidsplanering
  • Projektrapporter
  • Projektmöten
  • Entreprenadbesiktning
 • Utredning och förstudie


  p 03

  • Förstudie/förprojekt
  • Teknisk utredning
  • Beslutsunderlag
  • Investeringskalkyl
  • Lönsamhetsbedömning
  • Känslighetsanalys
 • Upphandling


  p 04

  • Förfrågningsunderlag AB, ABT m.fl.
  • Anbudsutvärdering/förhandling
  • Avtalsutformning/kontraktsförslag
  • Beställningsskrivelser/ramavtalsavrop
 • Myndigheter och tillstånd


  • CE-märkning
  • Bygglovsärenden
  • Ledningsrätt
  • Remisshantering och koordinering
  • Tillstånd trafikverket
  • Ärenden kontaminerad mark

Referenser

 • fortifikationsverket
 • norrevo
 • norrkoping-vatten-avfall
 • norrkoping
 • rusta
 • soderkoping
 • trafikverket
 • upplands-bro

Energitjänster   |   Carl-Johan Bondesson   |   070-337 14 16
Infrastrukturtjänster   |   Carl Gistrand   |   0720-16 66 86
kontakta@projkon.se

innkedin logo

Copyright © 2017 Projkon Energiprojekt AB. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.