Betong och byggnadsverk

Projkon innehar stor kunskap och erfarenhet av betong och byggnadsverk genom sina erfarna konsulter.

Våra konsulter inom betong och byggnadsverk innehar kompetens för att utföra bland annat projektledning, byggledning, byggplatsuppföljning, besiktning och samt uppföljning enligt certifiering Betong Klass I-U. Vi har erfarenhet från projekt tillsammans med statliga myndigheter, kommunala beställare men även privata aktörer.

Vill ni diskutera ett projekt?

Projkon Sverige AB

Hospitalsgatan 8
602 24 Norrköping

Kungsgatan 1
702 11 Örebro

Kontakta oss